OLDS ELEVATOR – ELEVACIÓ DE SUCRE

PRODUCTE Sucre
CLIENT / LOCALITAT: València
OBJECTIU: carregar camions, evitant el deteriorament de la partícula de sucre.
CAPACITAT: 50 m3 / h
SOLUCIÓ: un elevador OLDS de 8 m d’altura i 355 mm de diàmetre permet la càrrega de camions a raó d’un camió per hora, quan abans era quasi del doble. Conseqüentment, el client ha guanyat molt de temps (i diners) en la càrrega, aconseguint que els camions puguin estar a la carretera en lloc d’aparcats, i fent-ho millorant la qualitat del PRODUCTE.
En efecte, els resultats del laboratori mostren com el PRODUCTE ha millorat en qualitat, d’acord amb allò sol·licitat pel client.

EQUIP OLDS ELEVATOR MÒBIL ‘LORRI’ – ELEVACIÓ DE SUCRE

PRODUCTE: Sucre
CLIENT / LOCALITAT: Barcelona
OBJECTIU: carregar camions mitjançant un sistema mòbil i versàtil
CAPACITAT: 30 m3 / h
SOLUCIÓ: un OLDS ELEVATOR mòbil (model anomenat ‘LORRI’), sobre rodes, per a carregar camions de la flota del client. L’Elevador Olds LORRI és un equip versàtil, que s’adapta a diferents altures de les cisternes dels camions i, òbviament, es pot moure amb facilitat d’un lloc a un altre, en lloc d’haver de bellugar els camions.
El LORRI ha permès una millora substancial respecte al sistema previ, resultant en guanys importants per al client, permetent que la flota estigui circulant i no pas aparcada sense ús.
Alhora, el PRODUCTE mostra una millor condició, sense ruptura de partícula segons resultats de Laboratori.

ELEVACIÓ D’ÒXID D’ALUMINI

VÍDEO: https://youtu.be/32yD1XUlhAY

PRODUCTE: Òsid d’Alumini
CLIENT / LOCALITAT: Castilla-Lleó
OBJECTIU: elevar a un dipòsit sense produir pols
CAPACITAT: 60 t / h
SOLUCIÓ: es van realitzar proves a laboratori i el PRODUCTE es va poder transportar, sense pràcticament generar-se pols. Usant altres sistemes, en canvi, com elevadors de cangilons o transport pneumàtic, es generava molta pols que afectava tot el voltant, perjudicant greument maquinària, personal i obligant a realitzar grans inversions en manteniment.

OLDS ELEVATOR: ARENES DE FUNDICIÓ

PRODUCTE: Arenes de fundició
CLIENT / LOCALITAT: Queensland (Austràlia)
OBJECTIU: elevar sorres de fundició.
CAPACITAT 1 t / h

SOLUCIÓ: una petita fundició de Queensland (Austràlia) va adquirir un nou mesclador de sorres per a automatitzar el procés de mescla d’additius a la sorra usada per als motlles. La mescladora necessitava que la sorra s’elevés 6 m fins a la tremuja de recepció. No contents amb els sistemes tradicionals de transport (elevadors de cangilons, sistemes pneumàtics, transportadors per vis sens-fi, etc), el propietari, Peter Olds, va concebre un disseny propi. El resultat va ser-ne l’Elevador OLDS.

Des de que es va posar en marxa el març de 2003, només ha requerit el canvi de la part inferior del vis interior, un cop passats 8 anys de funcionament.

OLDS ELEVATOR: PELLETS

VÍDEO: https://youtu.be/ujPyAMjn8Mw

PRODUCTE: Pellets
CLIENT / LOCALITAT: Barcelona
OBJECTIU: evitar la ruptura de la partícula (pellets de carbó actiu) durant l’elevació a cisterna.
CAPACITAT 1 t / h
SOLUCIÓ: per mitjà del sistema Olds Elevator, el client ha evitat trencar els pellets. Fins aquest moemnt, tenien grans pèrdues mitjançant un transportador de vis sens-fi. Això ha estat possible gràcies a la gran distància entre el tub de l’Elevador Olds, i el vis, fet que permet evitar el trencament de la prtícula a transportar.

OLDS ELEVATOR: AVELLANES PELADES

VÍDEOhttps://youtu.be/5_23e6m9ZHk

PRODUCTE: Avellanes pelades
CLIENT / LOCALITAT: Tarragona
OBJECTIU: elevar avellanes pelades amb el mínim de danys al PRODUCTE.
CAPACITAT: 10 t / h
SOLUCIÓ: per mitjà del Sistema Olds Elevator, el client va elevar avellanes pelades, sense cap dany visible a simple vista. Això es va poder assolir amb una ocupació d’espai mínima.

OLDS ELEVATOR: NEGRE CARBÓ

PRODUCTE: Nengre carbó
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Sabadell
OBJECTIU: elevar Negre carbó amb un mínim de generació de pols, de manera que el manteniment fos mínim i la seguretat del personal òptima.
CAPACITAT: 750 kg / h
SOLUCIÓ: amb l’Elevador Olds, el client va poder elevar un PRODUCTE tan extremadament fi com el negre carbó, amb la mínima generació de pols.La contaminació i el manteniment de la instal·lació s’han reduït de forma molt pronunciada gràcies a la introducció de l’equip.

OLDS ELEVATOR PER ASSAJOS DE LABORATORI: DOSIFICACIÓ I ELEVACIÓ

PRODUCTE: PRODUCTE tecnològic d’alt valor.
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Barcelona
OBJECTIU: una dosificació precisa, alhora que el PRODUCTE és elevat.
CAPACITAT: 150 kg / h

SOLUCIÓ: el client va poder satisfer la necessitat de dosificar i elevar amb un sol equip: l’Elevador Olds. Un petit elevador Olds de laboratori es va fabricar segons allò sol·licitat pel client. Atès que el Sistema Olds Elevator transporta a secció plena, l’equipament va permetre una dosificació precisa durant l’operació d’elevació. Es va estalviar molt d’espai gràcies al fet que es fes servir un únic equip.

OLDS ELEVATOR: PNEUMÀTICS TRITURATS

VÍDEO: https://youtu.be/ougk0l5NCRc

PRODUCTE: Pneumàtics triturats
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Murcia
OBJECTIU: elevar pneumàtics triturats a un tanc d’emmagatzematge
CAPACITAT: 1,000 kg / h
SOLUCIÓ: l’Elevador Olds va poder elevar un PRODUCTE tan complicat com pneumàtics triturats. Es tracta d’un material que fàcilment s’embussa usant altres sistemes de transprot, especialment amb aerotransportadors (o ‘transportadors de cable’) o visos sens-fi. Amb partícules de fins a 80 mm de diàmetre, tanmateix, l’Elevador Olds va poder-los elevar de forma suau, atesa la tolerància (distància) entre vis i tub.

OLDS ELEVATOR: VIRUTES METÀL·LIQUES

VÍDEO: https://youtu.be/hhBvSdV-qeY

PRODUCTE: virutes metàl·Liques
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Granollers
OBJECTIU: elevar virutes d’Alumini
CAPACITAT: 1.5 t / h

SOLUCIÓ: les virutes són en general complicades de manipular. Tenen una densitat baixa i formes irregulars, les quals coses les fan difícils de transportar amb la majoria de sistemes convencionals. El Sistema Olds va poder elevar les virutes en qüestió sense obturacions, gràcies a la versatilitat de la tecnologia i per mitjà de la regulació adequada de les pales inferiors (vegeu foto).

OLDS ELEVATOR: PIGMENTS CERÀMICS

PRODUCTE: pigments metàl·lics ceràmics
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Tarragona
OBJECTIU: elevació de pigments a altes temperatures (al voltant de 500º C).
CAPACITAT: 4 t / h

SOLUCIÓ: el client volia substituir un refrigerador i un transportador per vis sens-fi per tal d’estalviar espai. El fet que el transportador fos inclinat, feia que ocupés molt d’espai. L’Elevador Olds pot manejar PRODUCTEs calents, fins a 800º C o més. Això és possible gràcies a l’habilitat del tub rotatiu de dilatar-se, fet impossible o molt complicat en altres sistemes de transport.

Elevador OLDS: Frita cerámica

VÍDEO: https://youtu.be/YqTUI8qofEc

PRODUCTE: frita ceràmica
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Castelló de la Plana
OBJECTIU: Elevació de frita ceràmica sense generació de pols
CAPACITAT: 10 t / h

SOLUCIÓ: l’Elevador Olds permet elevar PRODUCTEs amb la mínima generació de pols. La frita, similar a la pols en aspecte extern, pot generar greus problemes respiratoris. L’Elevador Olds va poder evitar problemes d’afectacions pulmonars gràcies al seu transport a secció plena (sense aire).

OLDS ELEVATOR: BLAT DE MORO/PANÍS

PRODUCT: Blat de moro / Panís
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Lleida
OBJECTIU: elevació de grans sense ruptura de partícula
CAPACITAT: 50 m3 / h

SOLUCIÓ: l’Elevador Olds instal·lat va poder elevar el PRODUCTE sense trencar el gra. El client tenia poc espai entre l’elevador i el punt d’emmagatzemament. Només l’Elevador Olds semblava la única opció possible per a cabre-hi.

VIRTO-CUCCOLINI SIEVE MACHINE: FLOCS DE CIVADA I ESPÈCIES

PRODUCT: flocs de civada i espècies
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Barcelona
OBJECTIU: Garbellat de control per tal d’evitar la presència de partícules fines en el PRODUCTE envasat
CAPACITAT: 300 kg / h

SOLUCIÓ: El tamís vibrant model VP2 800 de Virto-Cuccolini adquirit per part del client va permetre de manipular els PRODUCTEs amb un mínim trencament i generació de rebuig. El client va aconseguir poder envasar bosses lliures de polsím, la qual cosa va donar-hi un millor aspecte comercial.

TAMÍS VIBRANT VIRTO-CUCCOLINI: REBUIG D’ELECTRODES DE SOLDADURA

PRODUCTE: Rebuig d’electrodes de soldadura
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Saragossa
OBJECTIU: Garbellat de control per tal de recuperar les parts més grolleres de les restes de soldadura
CAPACITAT: N / A

SOLUCIÓ: un garbellat de control del rebuig de soldadura.

TAMÍS VIBRANT VIRTO-CUCCOLINI: GARBELLAT DE CONTROL PER A PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS

PRODUCTE: PRODUCTEs biotecnològics
CLIENT / LOCALITZACIÓ: Talavera de la Reina
OBJECTIU: Garbellat de control
CAPACITAT: N / A

SOLUCIÓ: garbellat de control usant dos equips diferents, per a dues línies de producció separades (models VP2 500 i VP2 800).