OLDS ELEVATOR – ELEVACIÓ DE SUCRE

PRODUCTE Sucre
CLIENT / LOCALITAT: València
OBJECTIU: carregar camions, evitant el deteriorament de la partícula de sucre.
CAPACITAT: 50 m3 / h
SOLUCIÓ: un elevador OLDS de 8 m d’altura i 355 mm de diàmetre permet la càrrega de camions a raó d’un camió per hora, quan abans era quasi del doble. Conseqüentment, el client ha guanyat molt de temps (i diners) en la càrrega, aconseguint que els camions puguin estar a la carretera en lloc d’aparcats, i fent-ho millorant la qualitat del PRODUCTE.
En efecte, els resultats del laboratori mostren com el PRODUCTE ha millorat en qualitat, d’acord amb allò sol·licitat pel client.

EQUIP OLDS ELEVATOR MÒBIL ‘LORRI’ – ELEVACIÓ DE SUCRE

PRODUCTE: Sucre
CLIENT / LOCALITAT: Barcelona
OBJECTIU: carregar camions mitjançant un sistema mòbil i versàtil
CAPACITAT: 30 m3 / h
SOLUCIÓ: un OLDS ELEVATOR mòbil (model anomenat ‘LORRI’), sobre rodes, per a carregar camions de la flota del client. L’Elevador Olds LORRI és un equip versàtil, que s’adapta a diferents altures de les cisternes dels camions i, òbviament, es pot moure amb facilitat d’un lloc a un altre, en lloc d’haver de bellugar els camions.
El LORRI ha permès una millora substancial respecte al sistema previ, resultant en guanys importants per al client, permetent que la flota estigui circulant i no pas aparcada sense ús.
Alhora, el PRODUCTE mostra una millor condició, sense ruptura de partícula segons resultats de Laboratori.

ELEVACIÓ D’ÒXID D’ALUMINI

VÍDEO: https://youtu.be/32yD1XUlhAY

PRODUCTE: Òsid d’Alumini
CLIENT / LOCALITAT: Castilla-Lleó
OBJECTIU: elevar a un dipòsit sense produir pols
CAPACITAT: 60 t / h
SOLUCIÓ: es van realitzar proves a laboratori i el PRODUCTE es va poder transportar, sense pràcticament generar-se pols. Usant altres sistemes, en canvi, com elevadors de cangilons o transport pneumàtic, es generava molta pols que afectava tot el voltant, perjudicant greument maquinària, personal i obligant a realitzar grans inversions en manteniment.

OLDS ELEVATOR: ARENES DE FUNDICIÓ

PRODUCTE: Arenes de fundició
CLIENT / LOCALITAT: Queensland (Austràlia)
OBJECTIU: elevar sorres de fundició.
CAPACITAT 1 t / h

SOLUCIÓ: una petita fundició de Queensland (Austràlia) va adquirir un nou mesclador de sorres per a automatitzar el procés de mescla d’additius a la sorra usada per als motlles. La mescladora necessitava que la sorra s’elevés 6 m fins a la tremuja de recepció. No contents amb els sistemes tradicionals de transport (elevadors de cangilons, sistemes pneumàtics, transportadors per vis sens-fi, etc), el propietari, Peter Olds, va concebre un disseny propi. El resultat va ser-ne l’Elevador OLDS.

Des de que es va posar en marxa el març de 2003, només ha requerit el canvi de la part inferior del vis interior, un cop passats 8 anys de funcionament.