OLDS ELEVATOR – ELEVACIÓ DE SUCRE

PRODUCTE Sucre
CLIENT / LOCALITAT: València
OBJECTIU: carregar camions, evitant el deteriorament de la partícula de sucre.
CAPACITAT: 50 m3 / h
SOLUCIÓ: un elevador OLDS de 8 m d’altura i 355 mm de diàmetre permet la càrrega de camions a raó d’un camió per hora, quan abans era quasi del doble. Conseqüentment, el client ha guanyat molt de temps (i diners) en la càrrega, aconseguint que els camions puguin estar a la carretera en lloc d’aparcats, i fent-ho millorant la qualitat del PRODUCTE.
En efecte, els resultats del laboratori mostren com el PRODUCTE ha millorat en qualitat, d’acord amb allò sol·licitat pel client.

EQUIP OLDS ELEVATOR MÒBIL ‘LORRI’ – ELEVACIÓ DE SUCRE

PRODUCTE: Sucre
CLIENT / LOCALITAT: Barcelona
OBJECTIU: carregar camions mitjançant un sistema mòbil i versàtil
CAPACITAT: 30 m3 / h
SOLUCIÓ: un OLDS ELEVATOR mòbil (model anomenat ‘LORRI’), sobre rodes, per a carregar camions de la flota del client. L’Elevador Olds LORRI és un equip versàtil, que s’adapta a diferents altures de les cisternes dels camions i, òbviament, es pot moure amb facilitat d’un lloc a un altre, en lloc d’haver de bellugar els camions.
El LORRI ha permès una millora substancial respecte al sistema previ, resultant en guanys importants per al client, permetent que la flota estigui circulant i no pas aparcada sense ús.
Alhora, el PRODUCTE mostra una millor condició, sense ruptura de partícula segons resultats de Laboratori.

ELEVACIÓ D’ÒXID D’ALUMINI