ELS NOSTRES PRODUCTES

Dissenyem, fabriquem i comercialitzem equips segurs per al maneig de sòlids i matèries primeres. El nostre equipament és desenvolupat a partir de la nostra àmplia experiència enels principals sectors que impliquen maneig de matèries primeres a granel:

  • Químic
  • Farma
  • Biomassa i reciclatge
  • Alimentació (sucre, pinsos, etc.)
  • Ciments i minerals (Carbonat càlcic, talc, clorur càlcic, sals, etc.)
  • Tots els sectors industrials que impliquen transport o elevació de sòlids a granel.

A SAFER-TECH dissenyem, provem i millorem processos i equips de manera que podem subministrar solucions fiables i econòmiques als nostres clients. Constantment afegim nous sistemes de maneig a la nostra cartera de productes, amb la vista posada en afegir valor als projectes en els que ens impliquem.