ELS NOSTRES PRODUCTES

Dissenyem, fabriquem i comercialitzem equips segurs per al maneig de sòlids i matèries primeres. El nostre equipament és desenvolupat a partir de la nostra àmplia experiència enels principals sectors que impliquen maneig de matèries primeres a granel:

  • Químic
  • Farma
  • Biomassa i reciclatge
  • Alimentació (sucre, pinsos, etc.)
  • Ciments i minerals (Carbonat càlcic, talc, clorur càlcic, sals, etc.)
  • Tots els sectors industrials que impliquen transport o elevació de sòlids a granel.

A SAFER-TECH dissenyem, provem i millorem processos i equips de manera que podem subministrar solucions fiables i econòmiques als nostres clients. Constantment afegim nous sistemes de maneig a la nostra cartera de productes, amb la vista posada en afegir valor als projectes en els que ens impliquem.

L’Elevador OLDS® és un nou sistema patentat per a l’elevació de sòlids (productes químics, pellets, matèries primeres alimentàries, etc). És intrínsecament ATEX ja que no genera pols. L’elevador Olds dosifica i és capaç de mantenir el flux constant sense trencar les partícules que transporta. Requereix un molt baix manteniment, és silenciós i ocupa poc espai.

Garbells vibrants, malles, bombes i altres equips per a classificar, transportar i separar productes tan líquids com sòlids. La gamma patentada de garbells SCREEN-X poden tractar productes enganxosos i, gràcies a la nova i patentada tecnologia multi-freqüència (MFV), fer classificacions fins a 10 micres de mida.

És un vis modular polimèric patentat. Es troba en les versions ATEX, ultra-resistent i per a aliments, així com per a usos convencionals. També es poden adaptar per a mescles o bé disposar-hi raspalls per a netejar. Els diàmetres disponibles arriben fins a 300 mm, i fins a 1.200 mm per a usos especials.

Oferim la gamma més àmplia de separadors magnètics, incloent aparells actius i passius a partir de ‘Terres rares’ com a material magnètic, de gran capacitat magnètica. També podem subministrar sistemes electromagnètics. Per a la separació de materials ferrosos tant per a processos líquids com secs.